Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


Convenţia Rotterdam

Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional este un acord multilateral adoptat la
10 septembrie 1998 la Conferinţa Plenipotenţiarilor de la Rotterdam, Olanda. Convenţia a intrat în vigoare la 24 februarie 2004. La 18 octombrie 2006,
Convenţia avea 73 ţări semnatare şi 111 erau părţi la Convenţie.

Moldova a aderat la Convenţia de la Rotterdam la 25 noiembrie 2004.

Obiectivele Convenţiei sunt:
  • promovarea responsabilităţilor şi eforturilor comune între părţi privind comerţul internaţional al unor produse chimice periculoase pentru a proteja sănătatea umană şi mediul de un posibil pericol;
  • contribuirea la utilizarea inofensivă a acestor produse chimice prin facilitarea schimbului de informaţie despre caracteristicile lor, prin promovarea unui procesul decizional privind importul şi exportul lor şi prin diseminarea acestor decizii Părţilor Convenţiei.

Convenţia pune baza obligaţiilor legale pentru implementarea procedurii de consim­ţământ prealabil în cunoştinţă de cauză. Această procedură a fost creată în temeiul procedurii voluntare de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, iniţiate de către UNEP şi FAO în 1989 şi încheiată la 24 februarie 2006.

Convenţia vizează pesticidele şi substanţele chimice industriale care au fost interzi­se şi strict restricţionate de către Părţi din motive de sănătate şi protecţie a mediului, pentru a fi incluse în procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză. O notificare din partea a unor două regiuni cauzează consideraţiunea includerii unei produse chimice în Anexa III a Convenţiei. Preparatele pesticide extrem de periculoa­se care prezintă un pericol în procesul utilizării lor în ţările în curs de dezvoltare sau ţările cu economia în tranziţie pot fi de asemenea nominalizate pentru a fi înscrise în Anexa III.

Există 39 produse chimice înscrise în Anexa III a Convenţiei şi supuse procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, inclusiv 24 pesticide, 4 preparate pesticide extrem de periculoase şi 11 produse chimice industriale. În viitor se plani­fică completarea acestei anexe cu produse chimice noi. Conferinţa Părţilor ia decizia privind înscrierea noilor produse chimice în Anexa III. Odată cu înscrierea în Anexa III a unui produs chimic , părţile primesc un document de orientare a deciziilor, care cuprinde cel puţin informaţii privind produsul chimic şi decizii de reglementare pentru interzicerea şi restricţionarea strictă a produsului chimic din motive de sănătate şi protecţie a mediului.

În decurs de 9 luni Părţile trebuie să pregătească un răspuns privind importul ulte­rior al produsului chimic. Răspunsul ar putea consta în emiterea unei decizii finale (privind permiterea importul produsului chimic, respingerea importului produsului chimic sau permitere importul acestora în anumite condiţii precizate) sau un răspuns provizoriu. Deciziile ţarii trebuie aplicate atît asupra producţiei domestice pentru utilizare domestică precum şi importurilor din orice surse. Deciziile de import sunt circulate între părţi şi ţările exportatoare, Părţi la convenţie, sunt obligate prin prevederile Convenţiei să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru a asigura că exportatorii în cadrul jurisdicţiei lor se vor conforma deciziilor adoptate.

Convenţia promovează schimbul de informaţie privind un spectru foarte îngust de produse chimice. Acest fapt se realizează prin:
  • cerinţa fătă de Părţile convenţiei de a informa despre orice interzicere sau restricţie la nivel naţional a substanţelor chimice;
  • posibilitatea acordată Părţii, care este o ţară în curs de dezvoltare sau o ţară în tranziţie, de a informa celelalte Părţi la convenţie despre problemele cu care această se confruntă, cauzate de utilizarea preparatelor pesticide extrem de periculoase pe teritoriul acestei ţări;
  • cerinţa faţă de o Parte la convenţie, care planifică exportul produselor chimice care sunt interzise sau strict restricţionate pentru utilizare pe teritoriul său, de a notifica Partea importatoare despre realizarea acestui export înainte de primul export în anul calendaristic respectiv;
  • cerinţa pentru Partea exportatoare, în cazul exportului produselor chimice care vor fi utilizate în scopuri profesionale, de a asigura expedierea importatorului a fişei tehnice de securitate;
  • cerinţele de etichetare pentru substanţele chimice exportate aflate sub incidenţa procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, precum şi pentru alte produse chimice care sunt interzise sau strict restricţionate în ţara exportatoare.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718908
astazi: 13368