Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


Convenţia Basel

Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora este un tratat internaţional adoptat la Conferinţa Plenipotenţialilor, organizată la Basel în 1989şi elaborată sub patronajul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu. Convenţia de la Basel a intrat în vigoare la 5 mai 1992. La 22 Mai 2006, 170 ţări erau părţi la Convenţie.

Republica Moldova a aderat la Convenţia de la Basel prin Hotărîrea parlamentului
nr. 1599-XIII din 10 martie 1998.


Convenţia de la Basel a fost elaborată pentru a reduce mişcarea deşeurilor periculoase între naţiuni şi în mod special, pentru a preveni transferul deşeurilor periculoase din ţările dezvoltate spre cele mai puţin dezvoltate.

Obiectivul principal al Convenţiei de la Basel este gestionarea inofensivă a mediului, a cărui scop este protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin minimizarea după posibilitate/ atunci cînd este posibil producerea deşeurilor periculoase. Prin urmare, Convenţia prevede trei obiective principale: să reducă la minim transportarea deşeu­rilor periculoase; să distrugă deşeurile periculoase în locul cel mai apropiat de locul generării acestora; şi să minimizeze generarea lor. Totuşi ea nu abordează transportarea deşeurilor radioactive.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718902
astazi: 13362