Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


Protocolul Aarhus

Protocolul cu privire la Poluanţii Organici Persistenţi (POP), la Convenţia de la Geneva cu privire la poluarea atmosferică transfrontieră pe distanţe lungi (1979)
a fost adoptat de către Organul Executiv al Convenţiei la 24 iunie 1998 la Aarhus, Danemarca. La 18 septembrie 2007, 36 de ţări au semnat acest Protocol şi 29 ţări au ratificat acest Protocol.

Republica Moldova a semnat Protocolul POP la Conferinţa Miniştrilor de Mediu
„Un Mediu pentru Europa”, la 24 iunie 1998, Aarhus, Danemarca şi l-a ratificat
la 25 aprilie 2002.

Protocolul vizează 16 produse chimice care au fost selectate în conformitate cu criteriile de risc convenite. Produsele chimice cuprind 11 pesticide, două produse chimice industriale şi trei produse secundare. Obiectivul fundamental al acestui Protocol este de a îndepărta orice eliminări, emisii şi pierderi de POP.

Protocolul interzice totalmente producerea şi utilizarea unor produse (aldrin, chlor-
dane, chlordecone, dieldrin, endrin, hexabromobiphenyl, mirex and toxaphene). Celelalte produse (DDT, heptachlor, hexaclorobenzene, BPC) vor fi eliminate din producţie şi utilizare la o etapă mai târzie. În sfirşit, Protocolul interzice strict
utilizarea DDT, HCH (inclusiv lindanul) şi BPC.

Protocolul include prevederi pentru gestionarea deşeurilor provenite din produsele interzise. Protocolul de asemenea obligă Părţile să reducă emisiile lor de dioxine, furane, PAH şi HCB sub nivelul anilor 90 (sau a unui an alternativ între 1985 şi 1990). El stabileşte anumite limite pentru incinerarea deşeurilor municipale, periculoase şi medicale.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718964
astazi: 13424