Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


SAICM

Abordarea strategică pentru Gestionarea Internaţională a Substanţelor Chimice (SAICM) a fost adoptată la Conferinţa Internaţională cu privire la gestionarea substanţelor chimice (ICCM) organizată la 6 februarie 2006, la Dubai, Emiratele Arabe Unite.

SAICM reprezintă un cadru politic internaţional pentru încurajarea gestionării inofen­sive a produselor chimice. Abordarea Strategică a fost mandatată de către Progra­mul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi aprobată la Summitul Mondial pentru Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg din 2002 şi Summitul de la New York din septembrie 2005. Această abordare strategică a fost elaborată de către un Comitet de Pregătire multi-participativ, convocat de UNEP, Forumul Interguvernamental cu privire la Securitatea Chimică (IFCS) şi Programul Inter-organizaţional pentru Gestionarea Inofensivă a Substanţelor Chimice (IOMC).

SAICM susţine atingerea obiectivului aprobat la Sametul Mondial pentru Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg (2002) care garantează că, pînă în anul 2020, produ­sele chimice vor fi produse şi utilizate în modul în care vor minimiza impactul advers semnificativ asupra mediului şi sănătăţii umane.

SAICM include trei documente de bază:
  • Declaraţia de la Dubai, care exprimă angajamentul faţă de SAICM a miniştrilor, şefilor delegaţiilor, reprezentanţilor societăţii civile şi sectorului privat.
  • Strategia Politicii Globale, care stabileşte obiectivul SAICM, necesităţile pe
    care le abordează şi obiectivele pentru reducerea riscului, cunoştinţe şi informaţii, administrare, consolidarea capacităţilor şi cooperarea tehnică şi traficul interna­ţional ilegal, precum şi principiile de bază şi aranjamentele financiare şi instituţi­onale. Conferinţa Internaţională cu privire la gestionarea substanţelor chimice a adoptat Strategia Politicii Globale, care împreună cu Declaraţia de la Dubai reprezintă un angajament ferm faţă de SAICM şi implementarea acestuia.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718957
astazi: 13417