Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


Programul Startul Rapid (QSP)

Strategia Politicii Globale, în articolul 19 cu privire la despăgubirile financiare, prevede că activităţile iniţiale de consolidare a capacităţilor pentru implementarea obiecti­velor Abordării Strategice vor fi susţinute prin elaborarea Programului Startul Rapid. QSP are un fond de trust colectat în baze voluntare, şi pentru un termen limitat, care este gestionat de UNEP şi poate lucra în baza unei cooperări multilaterale, bilaterale sau alte forme de cooperare.

La Conferinţa Internaţională cu privire la gestionarea substanţelor chimice, în Rezoluţia I/4, sa decis crearea „Programului Startul Rapid pentru implementarea Obiectivelor de Abordare Strategică, bazîndu-se pe rezultatele Conferinţei interna­ţionale cu privire la gestionarea substanţelor chimice şi Planul Strategic de la Bali pentru sprijinul în dezvoltarea tehnologiilor şi consolidarea capacităţilor. Obiectivul QSP este de a susţine consolidarea capacităţilor pentru promovarea şi implemen­tarea activităţilor în ţările în curs de dezvoltare, ţările slab dezvoltate, statele mici insulare în curs de dezvoltare şi ţările cu economia în tranziţie.

Priorităţile strategice definite de către ICCM evidenţiază faptul că QSP trebuie să mobilizeze resursele pentru activităţile naţionale de promovare prioritare pentru ţară corelându-le cu domeniile de activitate definite în obiectivele strategice ale Secţiunii IV din Strategia Politicii Globale şi anume:
  • Elaborarea şi modernizarea studiului naţional cu privire la produsele chimice şi identificarea necesităţilor pentru consolidarea capacităţilor pentru gestionarea inofensivă a produselor chimice;
  • Elaborarea şi întărirea instituţiilor, planurile, programele şi activităţile de gestionare la nivel naţional a produselor chimice în scopul implementării Abordării Strategice, bazându-se pe lucrul realizat pentru implementarea acordurilor şi iniţiativelor internaţionale cu privire la produselor chimice;
  • Efectuarea analizei, coordonării între agenţii şi activităţi de participare a publicului orientate spre implementarea Abordării Strategice prin integrarea gestionării inofensive a produselor chimice în strategiile naţionale şi astfel comunicând priorităţile de cooperare în elaborarea asistenţei.

Planul de afaceri a QSP stabileşte strategia de mobilizarea a resurselor pentru a asigura durabilitatea QSP, inclusiv prin suplinirea regulată şi echitabilă a fondului său de trust de către un grup de donatori cît de larg posibil. Acest plan a fost elaborat în februarie-aprilie 2007 în cadrul unui proces de consultare cu părţile interesate de QSP şi înaintate de Consiliul Executiv al QSP la cea de-a doua şedinţă din 23-24 aprilie 2007.

Organele de supraveghere ale QSP sunt Consiliul Executiv al QSP, care constă din doi reprezentanţi ai guvernului fiecărei regiuni ai Naţiunilor Unite şi toţi donatorii bila­terali şi multilaterali şi alţi contribuabili la program şi Comitetul Trustului de Fond pentru Implementare, care constă din reprezentanţi ai organizaţiilor care participă în Programul Inter-organizaţional pentru Gestionarea Inofensivă a Produselor Chimice şi UNEP.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718950
astazi: 13410