Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


Strategia naţională pentru reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi în Republica Moldova

Republica Moldova, prin semnarea tratatelor internaţionale cu privire la POP, şi-a asumat angajamentul să elaboreze strategii şi planuri de implementare proprii, care ar reflecta potenţialul său şi dorinţa sa de a se integra în procesul global de tranziţie spre un model de dezvoltare durabilă.

Astfel în 2002-2004, în cadrul proiectului Băncii Mondiale şi Fondului Global de Mediu „Activităţi de realizare a implementării Convenţiei de la Stockholm cu privire la POP în Republica Moldova”, Moldova a elaborat Strategia Naţională de reducere şi eliminare a poluanţilor organici persistenţi (POP) în Republica Moldova şi Planul Naţional de implementare pentru Convenţia de la Stockholm cu privire la POP.

Strategia naţională a fost aprobată prin hotărîrea guvernului nr. 1155 din 22.10.2004. Obiectivul ei va fi atins prin estimarea în Moldova a stării impactului POP asupra me­diului şi sănătăţii umane, prin orientarea politicii de stat spre controlul, reducerea şi eliminarea eliminărilor, emisiilor şi reziduurilor de POP şi prin conformarea cu obli­gaţiile Declaraţiei Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (Rio de Janeiro, iunie 1992), Convenţia de la Stockholm, Convenţia de la Basel, Convenţia de la Rotterdam, şi Protocolul de la Aarhus cu privire la POP.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718954
astazi: 13414