Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Legislaţia


Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm
cu privire la Poluanţi Organici Persistenţi

Convenţia de la Stockholm cere Republicii Moldova, ca Parte la această Convenţie, să elaboreze planul de implementare unde să indice măsurile prin care ţara îşi va onora obligaţiunile sale faţă de Convenţie.

Planul Naţional de Implementare (NIP) pentru Convenţia de la Stockholm a fost elaborat în 2002-2004 în cadrul proiectului Băncii Mondiale şi Fondului Global de Mediu „Activităţi de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm cu privire la POP în Republica Moldova”.

Planul a fost adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1155 din 20 octombrie 2004. Obiectivul global al acestuia este de a oferi un cadru necesar şi măsuri şi opţiuni de gestionare necesare pentru onorarea obligaţiunilor Moldovei asumate la aderarea la Convenţia de la Stockholm şi pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor naţionale cu privire la POP.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718947
astazi: 13407