Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Managementul POP în Moldova


Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere
pe distanţe lungi

Informaţie generală despre convenţie:
Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi a fost sem­nată la Geneva în data de 13 noiembrie 1979, fiind pînă în prezent ratificată de 49 de state din Europa, America şi Asia. Republica Moldova a aderat la această Convenţie la 9 iunie 1995 în baza Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 399-XIII din 16 martie 1995 (Monitorul Oficial Nr.4 aprilie 1995)

Scopul principal al Convenţiei:
Convenţia de la Rotterdam are drept scop să încurajeze împărţirea responsabilităţi­lor şi cooperarea dintre părţi în domeniul comerţului internaţional cu anumiţi produşi chimici periculoşi, pentru a proteja sănătatea populaţiei şi mediul de eventuale daune şi pentru a contribui la utilizarea raţională, din punctul de vedere ecologic, a acestor produşi, facilitând schimbul de informaţii cu privire la caracteristicile lor, instituind un procedeu naţional de luare a deciziilor, aplicabil importului şi exportului acestora, şi asigurând comunicarea acestor decizii părţilor.

În cadrul Convenţiei au fost adoptate 8 Protocoale:
 • Protocolul cu privire la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP) (Geneva, 1984)
 • Protocolul privind reducerea emisiilor de bioxid de sulf şi a fluxului lor transfrontalier (Helsinki, 1985)
 • Protocolul privind reducerea emisiilor de oxizi de azot şi a fluxului lor transfrontalier (Sofia,1998)
 • Protocolul privind reducerea emisiilor de COV (Geneva, 1991)
 • Protocolul adiţional cu privire la reducerea ulterioară a emisiilor de sulf
  (Oslo, 1994)
 • Protocolul privind poluanţii organici persistenţi (Aarhus, 1998)
 • Protocolul privind metalele grele (Aarhus, 1998)
 • Protocolul pentru combaterea acidificării mediului, eutroficării şi depozitării ozonului în stratul inferior al atmosferei (Gothenburg, 1999)

Obiectivele principale ale convenţiei sunt:
 • protejarea omului şi a mediului înconjurător împotriva poluării atmosferice;
 • reducerea şi prevenirea poluării atmosferice, inclusiv poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi;
 • elaborarea politicilor şi strategiilor care vor servi pentru diminuarea emisiilor de poluanţi atmosferici, ţinând seama de eforturile deja întreprinse la nivel naţional şi internaţional.

Dintre cele 8 protocoale Republica Moldova a ratificat două din ele şi a semnat unul.

Protocolul privind Poluanţii Organici Persistenţi
Protocolul privind Metalele Grele
Adoptate la Aarhus, la 24 iunie 1998.
În prezent, pe plan mondial sunt Parte:
20 state - Protocolul privind Poluanţii Organici Persistenţi
18 state - Protocolul privind Metalele Grele.
Republica Moldova a ratificat aceste două Protocoale la 01.10.2002, în baza Hotărârii Parlamentului Nr. 1018-XV din 25 aprilie 2002.

Obiectivele primordiale a Protocolului privind Poluanţii Organici Persistenţi sunt:
controlul, reducerea şi eliminarea emisiilor de poluanţi organici persistenţi.

Obiectivele primordiale a Protocolului privind Metalele Grele sunt:
controlul şi reducerea emisiilor cu metale grele, prioritare fiind trei metale: plumb, cadmiu şi mercur.

Protocolul pentru combaterea acidificării mediului, eutroficării şi depozitării ozonului în stratul inferior al atmosferei
Adoptat la Gothenburg, la 30 noiembrie 1999.
În prezent, pe plan mondial, 12 state sunt Parte la acest Protocol.
Republica Moldova a semnat acest Protocolul la 23 mai 2000.

Obiectivul principal al acestui Protocol este:
să controleze şi să reducă emisiile de oxizi de sulf, oxizi de azot, amoniac şi compuşi organici volatili.

Obligaţiunile principale ale Coordonatorului Naţional:

Violeta Bălan
Şeful Centrului Monitoring al Calităţii Aerului Atmosferic
şi Nivelului Fondului Radioactiv, Serviciul Hidrometeorologic
de Stat, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale

Chişinău, str. Grenoble 259, MD-2072, Moldova
Tel: (+ 373 22) 762 566
Fax: (+ 373 22) 766 855; 773 529
E-mail: airpollution2007@yahoo.com; intern@hidromet.meteo.md
http://www.meteo.md/Conform Ordinului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale Nr.89
din 08.11.2005, în calitate de Punct Focal Naţional al Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi a fost nominalizată Dna Violeta Bălan. Punctul Focal Naţional este responsabil pentru coordonarea implementării prevede­rilor Convenţiei Geneva (1979), încadrarea membrilor grupului de lucru la realizarea acţiunilor incluse în planurile de activitate stabilite de Secretariatul Convenţiei.

Rezultatele realizării obiectivelor convenţiei în 2006-2007:
Aspectele juridice privind ameliorarea calităţii aerului atmosferic, prevenirea şi reducerea emisiilor care au efecte nocive asupra atmosferei sînt reflectate în special:
 • Legea privind protecţia aerului atmosferic
 • Legea privind plata pentru poluarea mediului

În scopul realizării clauzelor Convenţiei Geneva (1979 )în Republica Moldova au fost implementate strategiile Programului EMEP:
 • restabilirea şi dotarea staţiei de control transfrontalier din Leova cu echipament modern
 • iniţierea observaţiilor privind calitatea aerului atmosferic conform Programului EMEP nivelul I şi II
 • adoptarea proiectului privind implementarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi în Republica Moldova de către Secretariatul Convenţiei de la Geneva

Planuri de viitor privind activitatea in cadrul convenţiei:
(propuneri de proiecte, aspecte instituţionale, legislative)
 • ralierea legislaţiei naţionale la cea a Uniunii Europene, care v-a oferi posibilitatea optimizării procesului de implementare a clauzelor Convenţiei Geneva (1979)
 • elaborarea planului naţional de implementare privind Protocolul Gothenburg
 • modernizarea reţelei naţionale de monitoring a calităţii aerului atmosferic

Grupul de lucru pentru implementarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lung
(Geneva 1979)

Violeta Bălan
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Constantin Filatov
Inspectoratul Ecologic de Stat

Natalia Mardari
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Gavril Gîlcă
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Zinaida Ciobanu
Agenţia Ecologică Centru

Elena Zubareva
CET - 2

Gheorghe Tîrşu
Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Preventivă

Brega Vladimir
Institutul Naţional de Ecologie

Iurie Senic
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Rodica Moşanu
Ministerul Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

Constantin Bereşteanu
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova

Victor Lăpuşneanu
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Alexandru Calancea
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718929
astazi: 13389