Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Managementul POP în Moldova


Conсeptul strategic în domeniul managementului internaţional
al substanţelor chimice

Informaţie generală despre SAICM:
Conceptul Strategic în Domeniul Managementului Internaţional al Substanţelor Chimice (SAICM) a fost adoptat de Conferinţa Internaţională cu privire la Manage­mentul Substanţelor Chimice (ICCM) care a avut loc în zilele de 4-6 februarie 2006 în or. Dubai, Emiratele Arabe Unite.

SAICM include 3 documente principale:
 • declaraţia de la Dubai privind managementul internaţional al substanţelor chimice
 • strategia de program general
 • planul global de acţiuni

Printre ţările care au adoptat acest Concept important se numără şi Republica Moldova. Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu efectuează funcţiile Secretariatului SAICM.

Obiectivul principal al SAICM:
Obiectivul principal al SAICM constă în managementul raţional al substanţelor chimi­ce pe parcursul întregului ciclu de viaţă a acestora, asigurând către anul 2020 ca substanţele chimice să se utilizează şi produc în aşa mod ca să reduse la minimum consecinţele efectelor negative considerabile asupra sănătăţii omului şi mediului înconjurător. Acest obiectivul include următoarele direcţiile:
 1. Reducerea riscurilor
 2. Cunoaşterea şi informaţia
 3. Guvernarea
 4. Consolidarea capacităţii şi cooperarea tehnică
 5. Prevenirea traficului internaţional ilegal


Obligaţiunile principale ale Punctului Focal:
În conformitate cu articolul 23 al Strategiei de program general, punctul focal
naţional al SAICM se nominalizează în scopul facilitării cooperării la nivelul naţional şi internaţional. Punctul focal naţional (PNF) îndeplineşte rolul verigei efective de legătură pe problemele SAICM, inclusiv şi distribuirea informaţiei.

Ludmila Marduhaeva
Consultant al Direcţiei principale prevenirea poluării mediului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, of. 613 etaj 6, MD-2005, Moldova
Tel: (+ 373 22) 204 526
Fax: (+ 373 22) 226 858
E-mail: liudmila@moldovapops.md
http://www.mediu.gov.mdMăsurile efectuate la etapa iniţială pentru asigurarea realizării SAICM:

 • prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în anul 2006 a fost desemnat Punctul focal naţional
 • întru executarea rezoluţiilor nr. 1/1 şi 1/4, adoptate de ICCM, şi Deciziei nr. SS.IX/1 cu privire la Conceptul Strategic în Domeniul Managementului Internaţional al Substanţelor Chimice (SAICM), adoptate de Consiliul Guvernamental al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) la a 9-a sesiune specială (9 februarie 2006, Dubai, Emiratele Arabe Unite), prin ordinul nr. 49 din 31.07.2006 al MERN a fost creat grupul interministerial de lucru şi a stabilită lista
 • în scopul asigurării sinergiei de implementare a Conceptului SAICM
  şi tratatelor internaţionale care reglementează managementul ecologic inofensiv al substanţelor chimice şi deşeurilor acestora şi promovării politicii unice în domeniu, prin ordinul sus menţionat a fost stabilită lista responsabililor pentru implementarea tratatelor internaţionale şi realizarea proiectelor internaţionale care se implică la implementarea SAICM. Membrilor grupului interministerial de lucru şi responsabililor pentru implementarea tratatelor internaţionale s-a pus în sarcina implementarea Conceptului Strategic în Domeniul Managementului Internaţional al Substanţelor Chimice şi realizarea Programului de Start Rapid (QSP) stabilit prin rezoluţia 1/4
 • în anul 2007 a fost elaborat proiectul “Parteneriatul Moldova / UNEP privind crearea potenţialului pentru perfecţionarea managementului ecologic inofensiv al substanţelor chimice în Republica Moldova şi Implementarea SAICM” şi expediat în adresa Secretariatului SAICM spre examinare şi aprobare de către Comitetul Executiv al Fondului de Trust din cadrul SAICM. Proiectul menţionat este aprobat la şedinţa Comitetul Executiv care a avut loc în or. Geneva în zilele de 29-30 mai 2007

Planuri de viitor privind activitatea in cadrul SAICM:
 • elaborarea Profilului Naţional al managementului substanţelor chimice
 • laborarea şi aprobarea Programul Naţional al managementului integrat al substanţelor chimice cu Planul de acţiuni respectiv al implementării SAICM

Grupul interministerial de lucru

Liudmila Marduhaeva
consultant, Direcţie Prevenirea Poluării Mediului,
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, responsabil

Larisa Cupcea
asistent, Proiectul „Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi (POP)”, secretar

Iurie Malanciuc
şef, Direcţie Agrochimie, Ecologie şi Protecţia Plantelor,
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Constantin Beresteanu
consultant, Direcţie Transport Auto,
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor

Alexandru Calancea
locotenent major, specialist principal, secţie protecţie radiativă, chimică şi medico-biologică,
Departamentul Situaţii Excepţionale, Ministerul Afacerilor Interne

Larisa Ghieş
şef, Direcţie Reglementări şi Armonizare a Actelor Legislative şi Normative,
Ministerul Industriei şi Infrastructurii

Pavel Socoliuc
şef, secţie toxicologie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale

Raisa Sîrcu
Scercetător ştiinţific superior, secţie toxicologie,
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Ministerul Sănătăţii

Sergiu Croitor
şef, Inspectoratul Chimic-Tehnologic şi Radiologic,
Serviciul Standardizare şi Metrologie

Alexandru Munteanu
specialist principal, Direcţie Administrarea Regimurilor şi Procedurilor Vamale, Serviciul Vamal

Rodica Nicoară
consultant, Direcţie Statistică Agriculturii şi Mediului, Biroul Naţional de Statistică

Constantin Bulimaga
şef, Laborator ecourbanistică şi dezvoltare durabilă, Institutul de Ecologie şi Geografie

Constantin Mogoreanu
şef, secţie sol, subsol, deşeuri, substanţe chimice, Inspectoratul Ecologic de Stat

Anna Cumanova
şef de laborator, Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Ilia Trombiţchi
ONG „ECO-Tiras

Lista responsabililor pentru tratatele internaţionale şi oficiilor specializate
care activează în domeniul managementului substanţelor chimice sub egida Ministerului şi care se implică la implementarea Conceptului Strategic în Domeniul Managementului Internaţional al Substanţelor Chimice şi realizarea Programului de Start Rapid


Liudmila Marduhaeva
consultant, Direcţie Prevenirea Poluării Mediului,
responsabilă pentru Convenţia Stockholm

Ştefan Stasiev
consultant, Direcţie Prevenirea Poluării Mediului,
responsabil pentru Convenţia Rotterdam

Mihai Iftodi
şef, Direcţie Prevenirea Poluării Mediului,
responsabil pentru Convenţia Basel

Valentina Căldăruş
şef-adjunct, Direcţie resurse naturale şi biodiversitate,
responsabilă pentru Protocolul Montreal

Violeta Balan
şef de laborator, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, responsabilă pentru
Protocoalele Aarhus în domeniul poluanţilor organici persistenţi şi metalelor grele

Oficiile specializate care activează în domeniul managementului substanţelor chimice sub egida MERN

Valentin Pleşca
Manager de proiect, Oficiul „POP”

Anatol Tărîţă
Manager de proiect, Oficiul „Ozon”

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718932
astazi: 13392