Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Managementul POP în Moldova


Consultanţi şi experţi

Consultanţi locali


Andrei Isac
Tel/Fax: (+373 22) 238685

Consultant local responsabil pentru componenta instituţională în cadrul proiectului GEF/WB TF053700 "Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)", 2005

Managerul Proiectului "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Valeriu Mosanu
Tel: (+373 22) 226849
Fax: (+373 22) 226254


Elaborarea studiului cu privire la evaluarea impactului de mediu în cadrul proiectului GEF/WB TF057300 „Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)" ECOS, 2005

Stabilirea priorităţilor şi determinarea obiectivelor reducerea / eliminarea emisiilor de POP în mediu. Participarea în elaborarea PNI a Convenţiei de la Stockholm în RM

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Ruslan Melian
Tel: (+373 22) 449793
Fax: (+373 22) 441161


Elaborarea studiului cu privire la evaluarea impactului de mediu în cadrul proiectului GEF/WB TF057300 „Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)”, ECOS, 2005

Stabilirea priorităţilor şi determinarea obiectivelor reducerea / eliminarea emisiilor de POP în mediu. Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Corneliu Busuioc
Tel/fax: (+373 22) 228265

Elaborarea studiului cu privire la evaluarea impactului de mediu în cadrul proiectului GEF/WB TF057300 „Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)”, ECOS, 2005

Elaborarea Termenilor de Referinţa pentru diverse componente în cadrul proiectului GEF/WB TF057300 „Managementul Durabil al Stocurilor POP”, 2005Valentin Arion
Tel/Fax: (+373 22) 237282


Implicat în procesul de inventariere a stocurilor de BPC in Republica Moldova în cadrul proiectului "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004
Ion Comendant
Tel: (+373 22) 431809
Fax: (+373 22) 431675Elaborarea criteriilor de prioritizare a POP şi a opţiu­nilor de reducere şi eliminarea emisiilor POP din sectorul Energetic.

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Alecu Reniţă
Tel.: (+373 22) 237157
Fax: (+373 22) 232408


Evaluarea studiului de impact social a proiectului POP GEF/WB TF057300 „Grantul pentru Pregătirea Proiec­tului privind Managementul Durabil al Stocurilor Polu­anţilor Organici Persistenţi (POP)”, MEM, 2005

Organizarea revizuirii de către ONG a criteriilor de prio­ritizare şi a obiectivelor PNI şi solicitarea contribuţiei beneficiarilor, realizarea criteriilor şi obiectivelor PNI

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Valentin Ciubotaru
Tel: (+ 373 22) 285343
Fax: (+373-22) 282009


Elaborarea strategiei de comunicare şi a planului naţional de implementare (participarea publicului)

Inventarierea naţionala a Poluanţilor Organici Persistenţi din Republica Moldova

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Elena Bivol
Tel: (+ 373 22) 285343
Fax: (+373-22) 282009


Organizarea revizuirii de către ONG a criteriilor de prio­ritizare şi a obiectivelor PNI şi solicitarea contribuţiei beneficiarilor, realizarea criteriilor şi obiectivelor PNI

Elaborarea strategiei de comunicare şi a planului naţional de implementare (participarea publicului)

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Nicolae Opopol
Tel: (+ 373 22) 574682
Fax: (+373 22) 574682


Elaborarea planului naţional de implementare a convenţiei de la Stockholm în Republica Moldova

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004

Consultanţi Internaţionali


Andrei Barannik

Participarea la Elaborarea studiului cu privire la evalu­area impactului de mediu în cadrul proiectului GEF/WB TF057300 „Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)”

Stabilirea priorităţilor şi determinarea obiectivelor reducerea / eliminarea emisiilor de POP în mediu

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Katarina Magulova

Inventarierea naţională a stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi în Republica Moldova

Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004Roger Batstone


Elaborarea documentului de proiect conform cerinţelor Băncii Mondiale şi a Facilităţii Globale de Mediu GEF/WB TF057300 „Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)”, 2005Viktor Simoncic


Elaborarea documentului de proiect conform cerinţelor Băncii Mondiale şi Facilităţii Globale de Mediu GEF/WB TF057300 „Grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP)”, 2005

Stabilirea priorităţilor şi determinarea obiectivelor reducerea / eliminarea emisiilor de POP în mediu. Proiectul "Activităţile de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova" GEF/WB TF051208, 2002-2004

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718953
astazi: 13413