Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Mesaj introductiv

Echipa de management al proiectelor în domeniul gestionării durabile a poluanţilor organici persistenţi (EMP Managementul Durabil POP) a fost creată cu titlu de oficiu pe lângă Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în conformitate cu Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (POP),  prin ordinul nr. 22 din 20 martie 2006, în baza p.p. 4. 14) şi 5. 9) ale Regulamentului MERN, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2005.

Sarcinile de bază ale Oficiului, stabilite la acel moment, constau în susţinerea activităţilor ministerului şi facilitarea implementării Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi (POP) şi a Planului Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm, Convenţiei de la Basel, Convenţiei de la Rotterdam, Abordării Strategice pentru Managementul Internaţional al Substanţelor Chimice (SAICM), altor acorduri internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte. La baza creării echipei au stat activităţile iniţiate la 1 octombrie 2002, odată cu lansarea primului proiect în domeniul POP. https://plitkaoskol.ru/


În anul 2010 Oficiul şi-a extins aria de activitate incluzând domeniul gestionării riscurilor de dezastre naturale şi a celor climatice, prin implementarea proiectului ”Managementul dezastrelor și riscurilor climatice în Moldova”.


Prin Hotărîrea Guvernului nr. 888 din 23 octombrie 2014, în scopul conformării la prevederile legislației în vigoare, în temeiul Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate,  statutul juridic și Regulamentul unității au fost modificate, fiind constituită Instituţia Publică „EMP Management Durabil POP” pe lângă Ministerul Mediului.


Pe parcursul activității sale de 12 ani echipa a implementat sau coordonat 18 proiecte de mediu, finanțate de instituții internaționale și naționale, mijloacele financiare gestionate constituind în ansamblu 21,6 mln. USD și 19,5 mln. lei.


Lista instituţiilor finanţatoare cu suportul cărora au fost realizate aceste activităţi include între altele Banca Mondială, Fondul Global de Mediu (GEF), Agenţia Canadiană pentru dezvoltare internaţională (CIDA), UNEP, Agenţia Cehă pentru Dezvoltare (CzDA), OSCE, Comisia Europeană, FAO, Fondul Ecologic Naţional (FEN).


Printre beneficiarii direcţi ai proiectelor realizate se numără Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei (sectorul energetic) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, administraţiile publice raionale şi locale, întreprinderile de producere, transport și distribuție a energiei electrice și consumatorii individuali, asociaţiile şi gospodăriile de fermieri, elevii şi profesorii din instituţiile de învățământ preuniversitar la nivel naţional, populaţia din zonele aferente terenurilor contaminate cu pesticide.
Continuare...


Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de ...

выездной шиномонтаж
Catalog mobila
vizitate totala: 594981
astazi: 1918