Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Noutăţi şi evenimente

Noutăţi
Arhiva de noutăți

Noutăţi

Proiectul ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”
CADRUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI SOCIAL

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prin aplicarea metodelor de reducere a riscurilor climatice în agricultură, reabilitarea terenurilor degradate și a pășunilor în comunitățile rurale, reconstrucția ecologică a fondului forestier, întărirea capacităților de răspuns la calamitățile naturale.

Pe parcursul elaborării propunerii de proiect a fost realizat un studiu de mediu și social, rezultatele căruia sunt reflectate în Cadrul de Management de Mediu si Social. În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional și cu procedurile Băncii Mondiale, documentul a fost supus dezbaterilor publice, inclusiv în cadrul unei ședințe deschise ce a avut loc la Ministerul Mediului la 13 februarie curent.

Varianta finală a documentului poate fi accesată mai jos.

1.Cadrul de Management de Mediu si Social;

2.Environmental and Social Management Framework;

COMUNICAT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Cadrului de management de mediu şi social

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prin aplicarea metodelor de reducere a riscurilor climatice în agricultură, reabilitarea terenurilor degradate și a pășunilor în comunitățile rurale, reconstrucția ecologică a fondului forestier, întărirea capacităților de răspuns la calamitățile naturale.

Ca părți componente ale propunerii de proiect au fost elaborate Cadrul de Management de Mediu si Social(CMMS) și Cadrul General de Relocare (CGR) ale proiectului, care, în conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional și cu procedurile Băncii Mondiale, urmează să fie supuse consultărilor publice.

În acest scop, pentru informarea părților interesate și a publicului larg, proiectele acestor două documente (în limbile română și engleză) sunt publicate pe paginile web ale Ministerului Mediului http://www.mediu.gov.md și I.P. ”EMP Management Durabil” http://www.moldovapops.md. Ele pot fi solicitate și la sediul EMP Management Durabil POP pe adresa indicată mai jos.

Propunerile, observaţiile şi recomandările pe marginea proiectului CMMS și CGR, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până la data de 13 februarie 2017 unității de implementare a proiectului ”EMP Management Durabil POP”: e-mail: vplesca@moldovapops.md, tel. 022-226254 sau pe adresa: MD-2004, Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156A, biroul 303.

De asemenea, pe marginea acestor documente este organizată o şedință de consultări publice, care va avea loc pe data de 13 februarie 2017, ora 14:00, în incinta Ministerului Mediului, Sala de ședințe nr. 740, la care sunt invitate toate părțile interesate.

Documentele în limbile română și engleză pot fi accesate aici:


1. Cadrul de Management de Mediu și Social;

2. Environmental and Social Management Framework;

3. Cadrul General de Relocare;

4. Resettlement Policy Framework.

Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC)

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a prognoza situaţiile meteorologice severe şi de a îmbunătăţi capacităţile Moldovei de a se pregăti pentru şi a răspunde la dezastrele naturale. Proiectul propus constă din trei componente şi se consideră a fi un pas important in activitatea de consolidare a capacităţilor de gestionare a riscurilor asociate dezastrelor la nivel naţional şi de integrare a capacităţilor respective în contextul regional. In cadrul uneia din componentele proiectului se preconizează construcţia şi utilarea a cinci sedii noi pentru staţiile de observaţii meteorologice şi hidrologice în localităţile Leova, Ceadîr-Lunga, Cosăuţi (r-nul Soroca), Bălţi şi Costeşti (r-nul Rîşcani). Se presupune că activităţile proiectului nu vor genera impacturi de mediu adverse semnificative deoarece acestea vor fi lucrări de construcţie de mica amploare, iar terenurile destinate staţiilor se află la periferiile localităţilor. Totodată, conform legislaţiei Republicii Moldova şi cerinţelor Băncii Mondiale, pentru activităţile respective a fost realizată Evaluarea de Mediu şi a fost elaborat Planul de Management al Mediului, care urmează să fie supus consultărilor publice înainte de începerea lucrărilor. În legătura cu aceasta, Echipa de management al proiectului şi serviciul Hidrometeorologic de Stat prezintă documentul pe paginile lor web http://www.moldovapops.md si http://www.meteo.md. pentru informarea publicului larg. Vă rugam sa expuneţi comentariile, sugestiile şi observaţiile Dvs. pe marginea documentului la adresa vplesca@moldovapops.md pană la 24 iunie 2011. Vezi versiunea completa a Planul de Management al Mediului.

Noutăţi şi evenimente

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

2016-01-02
Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Managementul Dezastrelor şi Riscurilor Climatice în Moldova” (PMDRC) în baza unui credit de 10 milioane dolari SUA, acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare prin Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare al proiectului constă în consolidarea capacităţilor Serviciului Hidrometeorologic de ...

vizitate totala: 490842
astazi: 291