Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Rapoarte şi publicaţii

Planul Naţional de Implementare a Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi (POP)

Ghid practic - Managementul ecologic sigur a Bifenililor policloruraţi - Decembrie 2009

Profilul Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova, Noiembrie 2008

Evaluarea impactului de mediu şi planul managementului de mediu, 2005

Evaluarea Impactului Social, Septembrie 2005

Inventarul Naţional al Poluanţilor Organici Persistenţi al Republicii Moldova, 2003

Strategia de Comunicare în Domeniul Poluanţilor Organici Persistenţi în Republica Moldova, 2003

Poster - Convenţia Stockholm: o şansă pentru sănătatea populaţiei

Pliant – Managementul Stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi în Republica Moldova

Calendar – 2008

Publicaţiile POP în revista NATURA

Pliant - Depozitele de chimicale – un pericol pentru mediu şi sănătate

Poster - Depozitele de chimicale – un pericol pentru mediu şi sănătate

Stichere POP

Ghid pentru Fermieri

Ghid pentru Femei

Calendar – 2009

Pliant – Bifenilii Policloruraţi

Broşura activităţile POP în Republica Moldova

Regulamentul cu privire la Bifenilii Policlorurati

Proiectul Programului National privind Managementul Durabil al Substantelor Chimice (PNMDSC) in Republica Moldova

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

Ghidul privind implementarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă

Raportul cu privire la Auditul Financiar: 05.2018-05.2019 Proiectul SDC&ADA

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit...

vizitate totala: 718936
astazi: 13396