Chestionar

Consideraţi problema POP drept prioritară pentru RM?
 
 
 


Consideraţi masurile de solu­ţio­nare a problemei POP suficiente?
 
 
 


Calitatea si volumul materialelor plasate pe pagina web recent actualizata este adecvata?
 
 
 


Trimite

Noutăţi şi evenimente

Noutăţi
Arhiva de noutăți

Noutăţi


Programul de Suport (granturi) pentru proiecte mici pentru ONG-uri în domeniul managementului integrat al resurselor de apă

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). Obiectivele Programului de Suport (granturi) sunt următoarele: susținerea ONG-urilor din Republica Moldova în soluționarea problemelor legate de managementul apei și al bazinelor hidrografice, dezvoltarea/creșterea capacităților din domeniul managementului apei, elaborarea unor soluții inovative pentru rezolvarea problemelor ecologice legate de apă și favorizarea unei bune colaborări între ONG-uri și alți actori interesați.

În cadrul acestui Program de Suport (granturi), Agenția ”Apele Moldovei” oferă finanțare pentru proiecte mici, inovatoare, limitate în timp, care își propun, în mod direct sau indirect, să promoveze managementul integrat al resurselor de apă și implementarea Planurilor de management al bazinelor hidrografice Dunărea-Prut și Marea Neagră, și Nistru, în special una sau mai multe inițiative care se axează pe creșterea capacităților în domeniul managementului apelor.

Solicitanții eligibili pentru a beneficia de suport (granturi) sunt exclusiv ONG-urile (sau asociații de ONG-uri) înregistrat(e) oficial în Republica Moldova. ONG-urile și/sau asociații de ONG-uri pot înainta conceptul de proiect și ulterior propunerea de proiect, în cazul în care conceptul de proiect va fi acceptat de Comisia de Evaluare, dar nu mai mult decât un singur proiect separat sau în asociere.

Valoarea financiară a proiectelor înaintate pentru finanțare în cadrul acestui Program poate fi între 2000 EURO și 25000 EURO sau echivalentul acestor sume. În cazuri aparte (de ex., consorțiu de ONG-uri pentru implementarea proiectelor mai mari sau proiectelor mici structurale) ar putea fi examinată posibilitatea finanțării proiectelor cu o valoare mai mare, de până la 50000 EURO (sau echivalentul acestei sume). Perioada de implementare a proiectelor nu va depăși 12 luni, în cazuri excepționale – max. 18 luni.

Tematicele propunerilor de proiect eligibile finanțării sunt: (1) Elaborarea și realizarea campaniei de informare și de conștientizare în domeniul managementului integrat al resurselor de apă; (2) Proiecte pilot, proiecte mici structurale sau instituționale în domeniul managementului integrat al resurselor de apă; (3) Suport metodologic în managementul apelor la nivel local și sub-bazinal.

ONG-urile cointeresate de finanțare în cadrul Programului de Suport (granturi) vor întreprinde următorii paşi:

1. Vor studia ”Ghidul privind implementarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă”. Ghidul poate fi descărcat de pe site-urile Agenției “Apele Moldovei” (http://www.apelemoldovei.gov.md), Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (http://www.madrm.gov.md) și Instituției Publice ”EMP Management Durabil POP” (http://www.moldovapops.md).

2. Vor completa Formularul Conceptului de proiect conform Anexei 1 din Ghid. Solicitanții de suport (granturi) vor prezenta un Concept de proiect (max. 2 pagini) în limba română, în care vor descrie ideea de bază și perioada de realizare a proiectului, bugetul estimativ și de către cine urmează a fi implementat.

3. Conceptul de proiect împreună cu o scrisoare de solicitare a finanțării vor fi expediate prin poșta electronică (in format PDF) la adresa e-mail: agentia_am@apele.gov.md până la data limită anunțată și vor fi examinate în ordinea ”primul venit primul servit”.

Termenul limită de prezentare a conceptelor de proiecte este 15 noiembrie 2017, orele 17-00.

Solicitanții, ale căror concepte de proiect vor fi preselectate, vor fi invitați prin e-mail pentru a pregăti și prezenta dosarul complet al Propunerii de proiect conform instrucțiunilor din Ghid.

Calendarul preliminar evaluării și selectării propunerilor de proiecte

Acțiunea/Data-limită

A. Lansarea Programului de Supot (granturi) - 1 noiembrie 2017

B. Prezentarea Conceptelor de proiecte - 15 noiembrie 2017

C. Anunțarea rezultatelor evaluării Conceptelor de proiecte și invitarea ONG-urile preselectate pentru prezentarea Propunerilor de proiecte - 1 decembrie 2017

D. Prezentarea Propunerilor de proiecte - 26 decembrie 2017

E. Anunțarea rezultatelor evaluării Propunerilor de proiecte - 31 ianuarie 2018

Vă mulţumim pentru interesul manifestat în cadrul Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici pentru ONG-uri în domeniul managementului integrat al resurselor de apă şi vă dorim mult succes!

Aici puteti accesa versiunea PDF a Ghidului privind implementarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă

Proiectul ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”
CADRUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI SOCIAL

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prin aplicarea metodelor de reducere a riscurilor climatice în agricultură, reabilitarea terenurilor degradate și a pășunilor în comunitățile rurale, reconstrucția ecologică a fondului forestier, întărirea capacităților de răspuns la calamitățile naturale.

Pe parcursul elaborării propunerii de proiect a fost realizat un studiu de mediu și social, rezultatele căruia sunt reflectate în Cadrul de Management de Mediu si Social. În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional și cu procedurile Băncii Mondiale, documentul a fost supus dezbaterilor publice, inclusiv în cadrul unei ședințe deschise ce a avut loc la Ministerul Mediului la 13 februarie curent.

Varianta finală a documentului poate fi accesată mai jos.

1.Cadrul de Management de Mediu si Social;

2.Environmental and Social Management Framework;

COMUNICAT privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Cadrului de management de mediu şi social

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prin aplicarea metodelor de reducere a riscurilor climatice în agricultură, reabilitarea terenurilor degradate și a pășunilor în comunitățile rurale, reconstrucția ecologică a fondului forestier, întărirea capacităților de răspuns la calamitățile naturale.

Ca părți componente ale propunerii de proiect au fost elaborate Cadrul de Management de Mediu si Social(CMMS) și Cadrul General de Relocare (CGR) ale proiectului, care, în conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional și cu procedurile Băncii Mondiale, urmează să fie supuse consultărilor publice.

În acest scop, pentru informarea părților interesate și a publicului larg, proiectele acestor două documente (în limbile română și engleză) sunt publicate pe paginile web ale Ministerului Mediului http://www.mediu.gov.md și I.P. ”EMP Management Durabil” http://www.moldovapops.md. Ele pot fi solicitate și la sediul EMP Management Durabil POP pe adresa indicată mai jos.

Propunerile, observaţiile şi recomandările pe marginea proiectului CMMS și CGR, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până la data de 13 februarie 2017 unității de implementare a proiectului ”EMP Management Durabil POP”: e-mail: vplesca@moldovapops.md, tel. 022-226254 sau pe adresa: MD-2004, Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156A, biroul 303.

De asemenea, pe marginea acestor documente este organizată o şedință de consultări publice, care va avea loc pe data de 13 februarie 2017, ora 14:00, în incinta Ministerului Mediului, Sala de ședințe nr. 740, la care sunt invitate toate părțile interesate.

Documentele în limbile română și engleză pot fi accesate aici:


1. Cadrul de Management de Mediu și Social;

2. Environmental and Social Management Framework;

3. Cadrul General de Relocare;

4. Resettlement Policy Framework.

Noutăţi şi evenimente

2017-10-26

Agenția ”Apele Moldovei” anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor care activează în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvo...

2017-02-17

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbările Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu.

Proiectul va include activități practice de consolidare a capacităților țării privin...

2017-01-30
CONSULTARI PUBLICE!!!

Guvernul Republicii Moldova elaborează o propunere de proiect ”Adaptarea la Schimbarile Climatice în Moldova”, care urmează să fie implementat în următorii ani în baza unui credit acordat de Banca Mondială și a unui grant oferit de Fondul Global de Mediu. Proiectul va include activități practice de consolidare a capacit�...

выездной шиномонтаж
vizitate totala: 596932
astazi: 1860